O co proszę? O ducha żarliwej modlitwy i sumienność w pracy