en_ENEnglish
pl_PLPolski

Słowo Od Ks. Proboszcza

Święty Jacku, zdradź nam swój sekret!

O świetym Jacku z rodu Odrowążów napisano już wiele. Osiem wieków, które dzielą nas od Jego narodzin, sprawiło, że niewiele historycznych faktów, które znamy, obrosło w wiele interesujących legend. Najpierw trochę faktów z Jego życiorysu.

Jacek z rodu Odrowążów urodzony w 1183 w Kamieniu Śląskim, zmarł w Krakowie w 1257. Pochodzenie dało mu możliwość wyjazdu na studia za granicę do Włoch. Podczas swojego pobytu w Rzymie spotyka Dominika Guzmana, założyciela nowo powstałej kongregacji „Głosicieli Słowa Bożego” od założyciela dominikanów. Wraz ze swoim kuzynem Czesławem przyjmują habit z rąk założyciela i wracają do Polski, stając się tym samym pierwszymi dominikanami na ziemiach polskich. Zakładają domy we Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku. Wysyłany do Prus ewangelizuje te tereny i zakłada nowe placówki. Ewangelizuje Ruś Kijowską, Czechy i wraca do Krakowa. Gdy mówimy o św. Jacku, trzeba powiedzieć, że był człowiekiem zakochanym w swoim Mistrzu. Jego miłość do Najśw. Sakramentu i wielka synowska cześć do Matki Jezusa dawały mu siły duchowe, które otwierały przed nim wciąż nowe możliwości i tereny misyjne. Był niezmordowanym misjonarzem. Jacek Odrowąż wzór modlitwy, tudzież umartwienia widział w św. Dominiku. Dobrowolnie podejmował praktyki ascetyczne: spędzał całe noce na modlitwie, biczował się rzemienną dyscypliną do krwi, pościł o chlebie i wodzie we wszystkie piątki, w wigilie świąt Matki Bożej i apostołów. Był wybitnym kaznodzieją. Pytanie, jakie zadaliśmy św Jackowi, wymaga od nas uczciwej refleksji. Stawiamy sobie pytanie co ten świety polski, po ośmiu wiekach może nam jeszcze
ofiarować. Refleksja jest w tym wypadku konieczna, aby odnaleść prawidłową odpowiedź . Cechy charekterystyczne dla św. Jacka są i powinny się stawać cechą charakteryrtyczną każdego chrześcijanina katolika. Św. Jacek w ikonografii jest przedstawiany z Najśw. Sakramentem i figurką Najśw. Maryi Panny. To są, powinny być atrybutami duchowości katolików: Cześć do Najśw. Sakramentu i wielka miłość do Matki Maryi. Niech zatem kolejna uroczystość odpustowa odkryje przed nami tę piękna postać, która mimo upływu czasu dalej inspiruje i zaprasza do naśladowania.

Z najlepszymi życzeniami,
Ks. Stanislaw, CR – proboszcz