en_ENEnglish
pl_PLPolski

Historia Parafii

Pod koniec XIX wieku (ok. 1894 r. ), w okresie stopniowego rozwoju miasta Chicago blisko czterdzieści polskich rodzin osiedliło się w okolicy Avondale. W tym okresie księża Zmartwychwstańcy dojeżdżali z posługą duszpasterską aż z parafii Św. Stanisława Kostki. Pierwszy drewniany kościółek był zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Milwaukee i Central Park. Zwiększająca się liczba nowo przybyłych z Polski parafian wymagała budowy znacznie większego kościoła wraz z przyległą plebanią, domem sióstr, szkołą oraz parkingiem. Właściwym miejscem dla tego wzniosłego przedsięwzięcia stała zakupiona posesja gdzie obecnie znajduje się kościół wraz z okalającymi je budynkami  parafialnymi.

Pierwsza Msza Święta została odprawiona w nowym kościele 7 sierpnia 1921 roku, mimo iż sama budowa została rozpoczęta niedawno bo w 1917 roku. W latach 30 dwudziestego wieku ksiądz proboszcz Stephen Kowalczyk, C.R. nawiązał kontakt z firmą malarską John A Mallin Co. aby nowo pomalowane wnętrze kościoła stanowiło „najwspanialsze obrazy spośród wszystkich kościołów”. Całość prac pochłonęła cztery lata, w tym pierwsze dwa lata zbierano pomysły na malowidła, które miały stanowić „najpiêkniejszy zbiór malowideł sakralnych wśród kościołów na ziemi amerykańskiej”.

W celu przywrócenia świetności i godności temu miejscu Kultu Bożego obecny proboszcz ksiądz Michał Osuch, C.R. po konsultacjach z Radą Parafialną podjął się zadania odnowienia wszystkich malowideł i odmalowania wnętrza kościoła. Prace zostały rozpoczęte w maju 1999 roku przez firmę Konrad Schmitt Studios Inc z Milwaukee w stanie Wisconsin. Prace trwały 18 miesięcy, a po ukończeniu tych prac została wymieniona podłoga na granitowe płyty.

8 sierpnia 2000 roku podczas pobytu Prymas Polski Józefa Glempa w nowo odmalowanym kościele Św. Jacka, Prymas Polski podsunął myśl o nadaniu tytułu bazyliki mniejszej temuż kościołowi. Wkrótce potem została wystosowana prośba do Kardynała F. George-a OMI o nadanie godności bazyliki. Jego Eminencja Kardynał F.George zaaprobował prośbę, i nadał bieg przygotowaniu niezbędnych dokumentów w celu przedłożenia ich Kongregacji Doktryny Wiary i Sakramentów Świętych.

20 lipca tego roku podczas kolejnej wizyty, Jego Eminencji Kardynała F. George-a ogłosił otrzymanie dekretu z Rzymu o nadaniu naszemu kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej.

Nasze serca zostały napełnione radością na wieść o nadaniu naszemu kościołowi zaszczytnego tytułu Bazyliki. My wszyscy, parafianie wraz z przyjaciółmi zanosimy modły dziękczynne za nadanie tego szczególnego tytułu naszemu kościołowi, i przybliżamy go w ten sposób do Stolicy Piotrowej i stwarzamy szczególne centrum posługi liturgicznej i duszpasterskiej w Archidiecezji w Chicago.

Wszystkim tu zgromadzonym, na czele z Jego Eminencją Kardynałem Francis George, OMI, biskupami pomocniczymi wraz z koncelebrantami i całemu wiernemu Ludowi Bo¿emu dziękujemy za udział w tej uroczystości