en_ENEnglish
pl_PLPolski

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII ODBĘDZIE SIĘ 25 KWIETNIA 2018 ROKU (środa) O GODZ. 19.00. 

Sakramentu Bierzmowania udzieli naszej młodzieży bp. Andrzej Wypych.

W naszych polskiej szkołach, które funkcjonują przy Parafi Św. Jacka przygotowujemy uczniów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Sakrament bierzmowania wraz z Chrztem Św. i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni:

- jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem;

- otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem;

- oraz do bronienia jej;

Jest to sakrament, w którym nasza młodzież przyjmuje w darze pełnię Darów i Owoców Ducha Świętego, który umacnia do dawania odważnego świadectwa przynależności do Kościoła i radosnego wyznawania wiary w Boga w dzisiejszym świecie.

Przygotowanie do Bierzmowania wnaszych szkołach  trwa 2 lata jest prowadzone podczas lekcji religii w klasie siódmej i ósmej.

  1. W pierwszym roku przygotowania poznajemy historię Kościoła, począwszy od Zesłania Ducha Świętego, poprzez prześladowanie chrześcijan oraz działalność misyjną św. Pawła.Mmówiąc o roli i misji Kościoła, dowiadujemy się o strukturze hierarchicznej w Kościele, oraz o misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Wreszcie szukając Boga w życiu codziennym zastanawiamy się jak Pan Bóg może być obecny w świecie filmu, muzyce, mediach, reklamie, w przyrodzie i sporcie, w relacjach z innymi w domu i szkole. Zastanawiamy się też, jakie są zagrożenia młodego człowieka?
  2. W drugim roku przygotowania, czyli w klasie ósmej, powtarzamy najważniejsze tematy z naszej religii katolickiej, a mianowicie:Pismo Święte i Modlitwa, Wiara i Kościół, Sakramenty Święte, a wśród nich ten najważniejszy dla młodego człowieka - Sakrament Bierzmowania, który winniśmy przyjąć świadomie, tak aby jak to się czasem potocznie mówi, nie był to "sakrament uroczystego pożegnania się z Kościołem", lecz Sakramentem, który napełni nas Mocą z Wysoka do dawania świadectwa i dojrzałego przyznawania się do wiary katolickiej w naszym codzinnym życiu. Przygotowaniem Uczniów do Sakramentu Bierzmowania zajmuja się księżą oraz świeccy katecheci.

Po więcej szczegółowych informacji związanych z Sakramentem Bierzmowania można uzyskać klikając tutaj.