en_ENEnglish
pl_PLPolski

Informacje dotyczące Sakramentu Chrztu Świętego

w Bazylice św. Jacka w Chicago

W naszej parafii Sakrament Chrztu świętego po polsku ma miejsce w niedzielę po Mszy świętej o godz. 12:30 p.m., a po angielsku po Mszy św. o godz. 10:45 a.m. Rodziny powinny planować uczestnictwo we Mszy św. poprzedzającej Chrzest święty.

Chrzest św. w języku polskim - 2. i 4. niedziela miesiąca.

Chrzest św. w języku angielskim - 1. i 3. niedziela miesiąca.

Rodzice powinni zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej miesiąc przed datą Chrztu św. w celu rejestracji dziecka.

 Rodzice dziecka:

- powinni być zarejestrowanymi członkami naszej parafii (jeśli należą do innej parafii, proszeni są o dostarczenie do biura parafialnego zaświadczenia o przynależności do swej parafii)

- przynajmniej jedno z rodziców musi być katolikiem, ale razem muszą wyrazić zgodę na Chrzest św. swego dziecka

-muszą przedstawić akt urodzenia przy rejestracji dziecka

- razem z rodzicami chrzestnymi, zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniu przygotowującym przed Sakramentem Chrztu św. (spotkania odbywają się w czwartek poprzedzający datę Chrztu św. o godz. 7:30 p.m. w biurze parafialnym;   w przypadku, gdy w czwartek przypada święto kościelne, spotkania są przełożone - w celu uzyskania informacji odnośnie przełożenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny z biurem parafialnym).

 Rodzice chrzestni dziecka:

- muszą być praktykującymi katolikami, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli Sakrament Bierzmowania

- powinni regularnie przystępować do Sakramentów św.: Pokuty i Eucharystii oraz być na tyle dojrzałymi, aby podjąć odpowiedzialną funkcję rodzica chrzestnego

- mogą być osobami żyjącymi w sakramentalnym związku małżeńskim lub osobami stanu wolnego, ale nie żyjącymi w cywilnym związku małżeńskim lub konkubinacie!

- powinni dostarczyć do naszego biura parafialnego dokument ze swej parafii, zaświadczający o ich przynależności do danej wspólnoty parafialnej, praktykowaniu swej wiary (regularne przyjmowanie Sakramentów św.: Pokuty i Eucharystii)

- powinny być to osoby, które uczestniczą w życiu rodziny dziecka przygotowującego się do Sakramentu Chrztu św., które też w przyszłości będą dbały i pomagały rodzicom dziecka w przekazywaniu wiary

Przyjęte jest, że na rodziców chrzestnych wybiera się kobietę i mężczyznę.  Jeśli jednak rodzice dziecka poproszą dodatkowe osoby, wtedy będą one pełniły rolę świadków ceremonii Chrztu św.

W przypadku jeśli jedno z rodziców chrzestnych nie jest katolikiem, wtedy pełni on/ona rolę świadka ceremonii Chrztu św.

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn jedno z rodziców chrzestnych, lub oboje rodzice chrzestni, nie będą mogli brać udziału w uroczystości Chrztu św., rodzice dziecka zobowiązani są do wyznaczenia zastępczych rodziców chrzestnych (tzw. proxy).

 Rodzice za udzielenie Sakramentu Chrztu św. składają ofiarę na Kościół.  Nie ma ustalonej wysokości ofiary.