św. Jacek Odrowąż

"W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego."